Ako pracujem

Život je nepredvídateľný. Môže sa stať, že sa ocitneme v situácii, ktorá je pre nás náročná a s ktorou sa nám nedarí vysporiadať. Alebo chceme pracovať na rozvoji svojej osobnosti, prehodnocujeme svoje životné smerovanie, hodnoty, snažíme sa lepšie napĺňať svoj potenciál, lepšie spoznať sám seba. Pri týchto, ale tiež rôznych iných situáciách môže byť užitočné neostávať na to sám.

Čomu verím pri práci s ľuďmi?
 
Verím, že rozhovor a správne pokladané otázky dokážu otvárať nové dvere, pomôcť nachádzať rôzne cesty von z problémov, odhaľovať nové perspektívy. Verím, že za životným príbehom, ktorý je pre človeka problémový sa skrývajú aj iné, priaznivejšie a chcenejšie  príbehy, ktoré čakajú na to, kedy budú odhalené a kedy ich začnú ľudia žiť. Verím, že v ľuďoch sa skrýva sila, o ktorej často ani netušia. Pri práci s ľuďmi a ich príbehmi ma preto baví sledovať neuveriteľnú škálu spôsobov, ktorými ľudia reagujú na svoje osudy a problémy a tiež silu, ktorú v sebe dokážu objaviť. 

Ako prebieha spolupráca?
Počas konzultácií klientom nedávam hotové rady a riešenia, nerozhodujem za nich, ale spoločne hľadáme cestu von z ich problémov. Nehodnotím konanie klientov, pri práci sa snažím v čo najväčšej miere zachovať neutralitu.

Naša spolupráca je založená na dôvere, informácie, ktoré mi klient počas konzultácií poskytne považujem za osobné a neposkytujem ich žiadnej ďalšej osobe. Klient je tým, kto určuje, ako ďaleko a ako hlboko chce v rozhovore zájsť, je na ňom, čo sa rozhodne povedať a čo už nie. 

Konzultácie poskytujem vždy po predošlej dohode, buď osobne v Bytči, alebo ako videohovor cez Skype, príp. Google Meet. Pred začatím spolupráce ma môžete nezáväzne a bezplatne kontaktovať pre informovanie sa o forme spolupráce a dohodnutie jej podmienok. 

Špecifiká online spolupráce
V prípade, že sa rozhodnete naviazať so mnou spoluprácu v online priestore (cez internet), je dôležité, aby ste si okolo seba počas našich konzultácií vytvorili bezpečné prostredie. K tomu, aby mohla byť naša práca čo najefektívnejšia je potrebné, aby ste boli v miestnosti (ideálne je, keď je voľná aj vedľajšia miestnosť) sami, a to preto, aby ste nemali obavy, že náš rozhovor počujú ďalšie osoby. Taktiež je dôležité, aby ste mali istotu, že nebudete rušení inými členmi domácnosti, príp. okolitými vplyvmi (ideálne je, keď majú počas našich konzultácií malé deti vybavené stráženie, pod otvoreným oknom nebeží miešačka apod.). Rovnako dôležité je tiež kvalitné pripojenie na internet
Všetky tieto podmienky sú, samozrejme, dodržané aj z mojej strany. 

Tip pre online konzultácie
Okrem vyššie uvedených podstatných podmienok vytvorenia bezpečného prostredia pre našu spoluprácu odporúčam tiež drobnú prípravu na konzultáciu – napr. zájsť si na toaletu, pripraviť si nápoj apod.