O mne

Mgr. Michaela Pláňavská

Absolvovala som psychológiu na Trnavskej univerzite v Trnave (stupeň Bc.) a Masarykovej univerzite v Brne (stupeň Mgr.). Som absolventkou komplexného psychoterapeutického výcviku “Terapia v postmoderne”, ktorý je akreditovaný Českou asociáciou pre psychoterapiu. Okrem toho som absolvovala rôzne krátkodobé kurzy a semináre. Už počas vysokej školy som naberala skúsenosti na rôznych praxiach a stážach v klinických, poradenských a školských zariadeniach a tiež v oblasti personálnej psychológie. 

V rokoch 2014-2016 som pôsobila ako dobrovoľník v internetovej poradni IPčko.sk, kde som pracovala najmä s mladými ľuďmi v ťažkých životných situáciách. Po ukončení vysokej školy som pracovala ako psychológ v Pedagogicko-psychologickej poradni Znojmo, kde bola mojou pracovnou náplňou najmä psychodiagnostika a poradenstvo pre žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami. 

Aktuálne som na rodičovskej dovolenke, na plný úväzok sa teda venujem najmä svojim dvom deťom, popritom však tiež pracujem na neustálom vzdelávaní sa v oblasti osobného rozvoja, psychológie a terapie, písaniu článkov z tejto oblasti a tiež priamej konzultačnej práci s klientmi v oblasti osobného poradenstva.